Hifzul Qura’an Completion ceromony with Sheikh-Ul-Hadith Hadhrat Mawlana Muhammad Bilal Bawa Saheb


NoNamePlay AudioSizeLengthDownload
1Track 1- Introductions- Imaam Vasiullah 2.21 MB 2:25
2Track 2- Zayd Ahmed- Qiraat 1.98 MB 2:10
3Track 3- Haafiz Faizullah Bhayat- Naat-Nasheed 5.35 MB 5:51
4Track 4-Haafiz Hamza Zinga-Hifzul Qura'an Completion 2.3 MB 2:30
5Track 5-Words of advice- Mowlana Bilal Bawa D.B. 80.78 MB 1:28:14